Åh nej! Var är JavaScript?
Din webbläsare har inte JavaScript aktiverat eller stöder inte JavaScript. Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att visa denna webbplats ordentligt, eller uppgradera till en webbläsare som stöder JavaScript.
Styrelsen
Styrelsen 2023
Ledamöter:
Ordförande: Anders Silfwerplatz
Vice värd: Göte Mattsson
Vice ordförande/sekreterare: Lisbeth Henriksson
Kenneth Gunnarsson
Christer Holgersson
Suppleanter:
Christina Sundell
Lars Lund
Anders Adolfsson
Valberedning:
Eva Rudolphi, sammankallande
Birgit Nilsson
Revisorer:
Ordinarie: Anna Arlebrink, Balans Revision i Karlstad AB
Suppleant: Margaretha Fagergren, Balans Revision i Karlstad AB