Åh nej! Var är JavaScript?
Din webbläsare har inte JavaScript aktiverat eller stöder inte JavaScript. Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att visa denna webbplats ordentligt, eller uppgradera till en webbläsare som stöder JavaScript.
Styrelsen 2022
Styrelsen
Ordförande: Anders Silfwerplatz
Vice värd: Göte Mattsson
Sekreterare, vice ordförande: Lisbeth Henriksson
Ledamot: Kenneth Gunnarsson
Suppleant: Christina Sundell
Suppleant: Christer Holgersson

Valberedning
Eva Rudolphi, sammankallande
Birgit Nilsson

Revisorer
Ordinarie: Anna Arlebrink, Klara Redovisning & Revision AB
Suppleant: Margaretha Fagergren, Klara Redovisning & Revision AB