MENY

  Hem

  Föreningen

  Historik

  Lägenheter

  Situationsplan

  Boendeinfo

  Kontakta

  Till boende i BRF cleve

  Länkar

  Dokument

  Information

  Nyhetsarkivet

  Felanmälan

  Bildarkivet


Länkar


Boendeinfo


  
  

För allas trevnad

Boende i flerfamiljshus kräver ömsesidigt hänsynstagande.
Någon kan störas och irriteras av det en annan finner helt riktigt.
Gemensamt har vi dock alla en strävan att få vårt bostadsområde så trevligt och trivsamt som möjligt.
För att göra detta möjligt måste vi hjälpas åt:
att vårda både byggnader, planteringar och gräsmattor
att omgående underrätta vicevärd eller styrelsemedlem om skada som kräver omedelbar åtgärd
att alltid stänga entrédörr och dörrar till källare och vind

Kom också ihåg

att lägenhet endast ska användas för avsett ändamål
att vattenkran inte ska lämnas öppen även om vattnet är tillfälligt avstängt
att mattpiskning och annan rengöring av textilier ska ske på anvisad plats och inte på balkongerna.
Vädring får dock ske innanför balkongräcken
att dörrmattor och andra föremål inte får placeras i trapphus
att hushållsavfall skall vara väl inslaget i hållfast paket
att husdjur måste hållas under sådan uppsikt att andra boende inte vållas obehag
att visa hänsyn till grannar genom att inte störa med musik.
dans, klampande träskor eller annat mellan klockan 23.00 - 07.00
att inte spola ner föremål på toaletten som kan orsaka stopp i avloppet
och att i kökets avlopp inte spola ner kaffesump, matolja eller dylikt
att på egen bekostnad låta bortforsla föremål som inte ska slängas i soptunna
såsom större kartonger, möbler och andra skrymmande föremål
att biltrafik är förbjuden inne på bostadsområdena och att gällande trafikbestämmelser absolut måste följas
att cyklar ska parkeras i cykelställ eller cykelrum - ej trapphus
Om vi alla följer dessa trivselregler mår vi bättre och det blir trivsamma förhållande i vår förening

Trygghetsjour

Det är viktigt att vi respekterar varandra och inte stör våra grannar i onödan.
Efter kl 23.00 bör det vara tyst och det är viktigt att veta att lägenhetsinnehavaren
även ansvarar för störande gäster.
Den som inte respekterar reglerna kan bli anmäld till trygghetsjouren
en tjänst som vi abonnerar på hos Securitas.
Om en störning anmäls och konstateras av trygghetsjour
får lägenhetsinnehavaren betala utryckning som för närvarande kostar 1.690 kronor.
Vid anmälan är det viktigt att veta att man måste anmäla
sitt namn eftersom Trygghetsjouren inte tar emot en anonym anmälan.
Anmälarens namn kommer dock inte att lämnas vidare utan skyddas av tystnadsplikt.
Om störningar upprepas av lägenhetsinnehavare
kommer dessa att ligga till grund för en eventuell avhysning av lägenhetsinnehavaren.
Telefonnummer till trygghetsjouren är 010-4705732 (går till Securitas )

Entreprenad

Etfab har hand om fastighetsskötseln så som:
Vår och Höststädning, Gräsklippning,Snö och Halkbekämpning mm.
Trappstädningen har A-K Städ hand om.
Övrig Lägenhetsservice som kan beställas är Elektriker, Vvs/Rörmontör,Målning,vitvarureparation.
HSB Värmland ansvarar för jourtjänsten
Telefonnummer till HSB-Jour:054-198410

Securitas

Securitas utför Rondering av Området,Trapphus,Källare och Vindar

Nyheter

16-11-24 - Öppettider på Brf Cleves kontor

Nya öppettider helgfria dagar:
Tisdag kl 11-12
Torsdag kl 17-18

16-11-24 - Kostnad för öppnande av dörrar
Höjd avgift:

Vid hjälp med att öppna dörrar med huvudnyckel kommer det att kosta 200:- dagtid och på helger och kvällar 500:-

16-11-24 - COM HEM

OBS!
Du/ni MÅSTE ringa till Com Hem
och tala om vilken utrustning
ni vill ha.
Det gäller box eller kort till TV och telefon med fast abonnemang
samt internet
(om ni har dator eller tänker skaffa)
Ring 0775-171720

Fler nyheter hittar du i nyhetsarkivet!


Vad Händer På CleveInfo Kommer.
Kommer Snart.....
 

Copyright ©2016 BRF CleveJonny Eliasson